Wrocław IV - 10 ha

Dolny Śląsk

Teren inwestycyjny

10 ha

Powierzchnia

40 000 m²

Możliwość zabudowy

25 m

Wysokość zabudowy
 • Maksymalna dostępna powierzchnia - około 10 ha
 • Zagospodarowanie terenu:
  • Powierzchnia biologicznie czynna - min. 10%
  • Wysokość zabudowy - max. 25 m
  • Powierzchnia działki budowlanej - min. 5 000 m²
 • Dostęp do niezbędnej infrastruktury technicznej
 • Obecne użytkowanie - działka inwestycyjna
 • Sąsiedztwo działki - park logistyczny, las oraz pola uprawne
 • Położona wzdłuż autostrady A4 (Niemcy-Wrocław-Katowice-Kraków)
 • 25 km od centrum Wrocławia
 • 20 km od lotniska we Wrocławiu
 • Bezkolizyjny wjazd i zjazd z autostrady A4
location photo
 • Aktualny MPZP: przeznaczenie pod zabudowę produkcyjną, przemysłową, składową, usługową, magazynową
 • Możliwość natychmiastowego rozpoczęcia budowy - ważne pozwolenie na budowę
 • Możliwość asysty ze strony Prologis przy:
  • Przygotowywaniu planów projektowych
  • Doprowadzeniu potrzebnych mediów
  • Procesie budowy

Pytania? Proszę o kontakt

Katarzyna Kamińska

+48 664 434 395

Wyślij wiadomość

Wrocław IV